6/5/11

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 University of Aegean Petition

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έλαβε την πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών,
προκειμένου να σταματήσει η ανέγερση των δυο πυρηνικών εργοστασίων σε
περιοχές της Τουρκίας. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος εξαρτάται
τόσο από την συμμετοχή σας όσο και από τη διάδοση του παρόντος
μηνύματος.
Στην διεύθυνση
  http://petition.aegean.gr/stopnuclearplants/  θα
βρείτε το αναλυτικό κείμενο και θα έχετε τη δυνατότητα υπογραφής
αυτού.

Ευελπιστούμε στην υποστήριξή σας.

Κόβει την ανάσα

Anuar Patjane Floriuk  Traveler Photo 2015 Πρώτο βραβείο είναι υποβρύχια φωτογραφία του που δείχνει δύτες να κολυμπούν κοντά σε μια φάλ...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ